ฮ่องกงมีสภาพอากาศแบบกึ่งร้อน ชื้นและมักเกิดลมมรสุมปกติมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 26-30 องศาเซลเซียส สามารถสวมเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย ฤดูหนาวอุณหภูมิอาจลดถึง 10 องศาเซลเซียสอากาศเย็นและแห้ง ฤดูมรสุมจะมีฝนตกชุกและลมแรงบางครั้งจะมีการประกาศเตือนทางโทรทัศน์และวิทยุเกี่ยวกับความเร็วลมปริมาณฝนและระดับน้ำทะเลในฮ่องกง หากไต้ฝุ่นระดับ 8 เข้าบริษัทและร้านค้าจะปิดทำการ เที่ยวบินอาจถูกยกเลิกส่วนฝนตกหนักจะมีการเตือนแยกต่างหาก

ฤดูกาลในฮ่องกง
ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิและความชื้นสูง ทำให้ตอนกลางคืนอากาศเย็น
ฤดูร้อนเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนกันยายน อากาศร้อนชื้น ท้องฟ้าโปร่ง มีฝนและมีพายุฝนฟ้าคะนองบางครั้ง
ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน – ต้นเดือนธันวาคม อากาศเย็นสบาย มีแสงแดดและอุณหภูมิพอเหมาะ ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีที่สุดของปี
ฤดูหนาวเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อากาศเย็น แห้ง อุณหภูมิอาจลดลงต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียสในบางพื้นที่

 
     

 

         
         
         
         

ติดต่อเรา: email: booking.happygroup@gmail.com Tel: 02-3201745-6, 085-666-3963 Fax: 02-3201747